Equilibrium Interactieve Installatie

Deze interactieve installatie is een auditieve puzzel. Elk blok heeft een eigen geluid en als het blok op de goede positie staat is het geluid het hardst te horen. Als alle blokken goed staan is de puzzel opgelost. In deze installatie heb ik me gefocust op de techniek en de vormgeving. Met het gebruik van Arduino en Max MSP.


Hier zijn de gebruikers aan het interacteren met de installatie.


CMD NATURAL INTERFACES | EQUILIBRIUM from Joy Jurgers on Vimeo.

Hier is de video van de installatie in het Chasse Theater Breda. Hierin wordt duidelijk wat de bedoeling is.


Bij deze installatie heb ik mijn gefocust ophet realiseren van de techniek. Hier een foto van de gesollideerde leds + uitsluiting met Arduino dit ik gemaakt heb.Techniek ging vooral om: zorgen dat de positie van de blokken te herkennen is. Dat de geluiden en het licht reageren op de bewegingen. Hierdoor heb ik werken met Arduino en Max MSP meer ontwikkelt.